Trekkekummer

Store firkantrammer krever særlig oppmerksomhet ved montering, slik at man unngår kostbart vedlikehold, klapring og redusert levetid.

Trekkekummer utenfor veibane (B125)
skal monteres i min. 5 cm godt komprimert asfalt på alle fire sider.
Husk å fjerne grus, sand eller andre urenheter fra kumtoppen.
Asfalten skal ha full kontakt med betongkummen.
Rammen skal valses på plass i varm asfalt, som er pakket forskriftsmessig under bæreflensen slik at den ligger helt jevnt med veidekket. For at asfalten skal få tilstrekkelig bærevne må den komprimeres lagvis, max 5cm av gangen.
Justeringsskruer medfølger slik at rammen kan settes i riktig høyde før man pakker asfalt under flensen. Husk å fjerne disse før rammen valses på plass. Før valsing bør rammen ligge med en viss overhøyde i forhold til ferdig veidekke.
Asfalt fjernes fra lokk og ramme, husk at også nøkkelhull/spetthull skal være fri for asfalt, bruk UN/ISA-propper.

anvisning-004 anvisning-002

Trekkekummer i veibane (D400 og F900)
monteres som fast med Envirobed spesialmørtel eller tilsvarende.

Utførelse for å oppnå full kontakt mellom masse og ramme:
Envirobed pølsen bør være så tykk at du får 1-2 cm overhøyde.
Rammen tilpasses korrekt høyde (dunkes på plass) med egnet verktøy.
Envirobed blir ikke flytende av dunkingen i motsetning til vanlig mørtel.

Envirobed former seg ved dunkingen slik at den tetter åpning mellom kummen og kumtopp. Derved er det slutt på problemet med sandflukt og svikt i belegget rundt kum.