Håndbok – råd og tips

Råd og tips

Det stilles stadig høyere krav til lokk og rammer i trafikkerte områder. Økende trafikk og tyngre kjøretøyer medfører behov for mer og bedre vedlikehold, solide produkter og fleksible løsninger.

Store summer kan spares inn på vedlikehold ved å følge våre anbefalinger for riktig montering av gategods.

De mest vanlige årsakene til at flytende rammer ikke fungerer som de skal er:DSC_0470a

  • Rammene monteres med for tynt asfaltlag mellom betong og rammeflens.
  • Grusmasser blir ikke fjernet fra betongtoppen når første lag asfalt legges.
  • Det blir slurvet når asfaltmassen skyfles under rammeflensen.
  • Varm asfaltmasse faller inn i kummen på grunn av for stor klaring mellom betongring og støpejernsmasse.
  • Det blir slurvet når rammene valses ned.

Husk følgende: 

  • Kumramme og slukramme skal ligge helt jevnt med veibanen.
  • Kumramme og slukramme skal ha minst 10 cm homogent asfaltlag under rammeflensen.
  • Lokkets overflate, spetthull og riståpning skal renses for asfalt.

Vi har samlet informasjon og gode råd for bruk av gategods i vår håndbok. Med dette håper vi å gjøre jobben din med riktig montering og  riktig vedlikehold enklere. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om montering av våre produkter.