Bakerovnsdør

Bakerovnsdører har vært i produksjon på Ulefos Jernværk siden siste halvdel av 1800-tallet.


Bakerovnsdør