Gategods

Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og er nå det viktigste produktområdet. Vi er i dag den ledende leverandøren av gategods i Norden.

Våre produkter produseres etter EN-124 standarden, som krever kontroll av en nøytral tredjepart. Tredjepartskontroll utføres regelmessig og uanmeldt, minst to ganger per år. Når du kjøper et Ulefos produkt, kjøper du et produkt produsert i høy kvalitet hvor både etiske og miljømessige hensyn er ivaretatt.

 

Salg av Ulefos gategods ivaretas av våre salgskontorer:
Ulefos AS, Norge Ulefos AB, Sverige – Ulefos A/S, Danmark


Produktgrupper